Disclaimer

Disclaimer voor teamsprinters.nl

Roparunteam 117, hierna te noemen Stichting Team Sprinters Breda, verleent u hierbij toegang tot www.teamsprinters.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Stichting Team Sprinters Breda behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Team Sprinters Breda spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Team Sprinters Breda.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Team Sprinters Breda nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Team Sprinters Breda, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wij gebruiken daarnaast ook foto’s en/of afbeeldingen en/of media uit openbare bronnen. Zoveel als mogelijk trachten wij daarbij de auteur te vermelden. Indien u meent het intellectueel eigendom op enig materiaal te bezitten dan kunt u ons verzoeken tot bronvermelding of verwijdering.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Team Sprinters Breda, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacy

Het overgrote deel van onze website is vrij te bezoeken. Wanneer u onze website bezoekt dan verzamelen wij technische informatie. Hiervoor kunnen diverse moderne technieken gebruikt worden. Zo ook kunnen hiervoor cookies worden gebruikt. Hierdoor wordt het voor ons inzichtelijk op welke manier bezoekers onze website gebruiken en kunnen we aanpassingen doen die dit gebruik ten goede komen.

De informatie die wij voor dit doel verzamelen is slechts voor de technisch beheerders inzichtelijk. De verzamelende informatie wordt nooit gedeeld noch verkocht aan derden. Lees meer informatie in onze Privacyverklaring.